Kocaeli Karot Açma

Karot Açma

Kocaeli karot açma tahribatlı bir yöntemdir ve her koşulda yapıya zarar verir. Karot numunesi, elemana ve yapıya önemli hasar vermeden ve yapıyı riske atmadan mühendislik kaidelerine uygun bir şekilde alınmalıdır. Yapının ve yapı elemanlarının taşıma gücünü etkileme- yecek yerler seçilmelidir. Numune alımıyla ilgili olarak şunlara dikkat edilmesi gerekir;

 • Numune alımıyla oluşan boşlukların, yapı elemanında önemli gerilme yığılmalarına yol açma ihtimali yüksektir
 • Zarar vermektense karot alınmamalı beton basınç dayanımı tahmini için başka yöntemlerden faydalanılmalıdır.
 • Kullanılacak karot bıçağı çapı;
  • Numune alınacak betonun en büyük dane çapının üç katına eşit veya büyük olmalıdır.
  • Alınan numunedeki maksimum dane çapının iki katına eşit veya büyük olmalıdır.
 • 28 günden genç betonlardan numune alınmamalıdır.
 • Dübel tutmayan veya tutmakta zorlanan betonlardan numune alınmamalı betonun bu durumu özenle not edilmelidir.
 • Alınan numune yerinde incelenerek cinsi, yapısı, donatı içerip içermediği ve hasar durumu özenle kaydedilmelidir.
 • Alınan numune, deneye tabi tutuluncaya kadar örselenmeden muhafaza edilmelidir.
 • Numune mevcut nem oranını koruyacak şekilde saklanmalıdır. (Doymuş kireç çözeltisinde, talaş içinde, vb.)
 • Numune en kısa sürede deneye tabi tutulmalıdır. Bu süre en az 24 saat olmalıdır.
 • Numune, kesitine dik doğrultuda donatı içeriyorsa basınç deneyi için kullanılmaz.
 • Numune, kesitine paralel doğrultuda donatı içeriyorsa basınç deneyi için kullanılıp kullanılmayacağı mühendisin tecrübesine kalmıştır. İçinde donatı bulunan numuneler, donatı bulunmayana göre daha düşük dayanım verirler. Bu durum hesaplarda göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Su, betonu kesme anında ortaya çıkan parçaları çabuk temizleyecek tazyikte ayarlanmalıdır. Su şiddeti az olduğunda bıçak betona sıkışıp makinenin motorunun yanmasına sebep olabilir
 • Numune alınacak mekandaki mevcut tesisata (elekt- rik, telefon, su,vb.) dikkat edilmelidir.

Kocaeli karot özellikle sulu olarak gerçekleştirilen beton delme işlemlerinde gürültü ve çevre kirliliği oldukça az olmaktadır. Çevrede oluşabilecek rahatsızlıkları önlemek için sulu karot beton delme işlemi en uygun tercih olacaktır. İZMİT KAROT olarak altına geçmesi mümkün olmayan fakat çeşitli amaçlar dâhilinde delinmesi gereken yapıları 3m’ye kadar delebilmektedir.